หมู่ 1

หมู่ 1

นายเผด็จ   ทาคำฟู
ร้านเฮือนคำ  โดยคุณทิวาพร    เดินแปง  หมู่ที่  1   ...
โทร. 089-5538927
หมู่ที่ 1      ตำบลหนองป่าครั่ง    ...
โทร. 053- 116092
อาหารพื้นเมือง   หมู่ที่  1   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ...
โทร. 081-1122420
หมู่ที่  1   ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...
โทร. 086-6545924
หน้าปากทางเข้าอังเกต  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่  ...
ร้านขนมจีนแม่อ้วน   ( ปากทางเข้าอังเกต )   หมู่ที่  1   ...
ร้านครัวป้าน้อย   ( ตรงข้ามหอพักฟ้าคราม )  หมู่ที่ 1   ...
ร้านอีสาน เหรียญทอง  (  ตรงข้ามฟ้าคราม )  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองป่าครั่ง...
หมู่ที่ 1  ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ราคาเริ่มต้น...

Pages